ПУБЛІКАЦІЇ

Пряма демократія для Украіни

13.12.2019 10:15
124717

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадськості у процесі прийняття рішень. І це повинно стосуватися в першу чергу місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування і працювати для жителів сіл, селищ і міст. Про це повідомив Фурсенко Іван – перший заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад.

Так, проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яку прийнято називати децентралізація влади, далеко не повною мірою надає можливість громадянам право брати участь в процесі прийняття рішень і висловлювати свою позицію.

Непрозорість прийняття рішень місцевою владою без врахування думки громадськості, штучно створює сприятливі умови для активізації корупційних дій чиновників і свавілля монопольних надавачів послуг населенню. Вказане призвело до майже повної недовіри населення до влади, виключення значної частини інтелектуальних, духовних, організаційних та інших ресурсів з процесів суспільного розвитку.

Сьогодні гостро постає питання необхідності посилення публічного контролю за діяльністю органів місцевої влади, що має забезпечити задоволення потреб та інтересів мешканців як територіальних громад, так і регіонів.

Перед нами постає питання як забезпечити ефективну співпрацю та взаєморозуміння представників громади, використовувати та спрямовувати енергію активності громадян на ініціативи в сфері економіки, благоустрою, життєзабезпечення, правопорядку, спорту, культури, здоров`я, освіти, інформації та інших соціально важливих напрямах.

Децентралізація влади повинна надавати громадянам можливість залучатися до політичного життя на регулярній основі, а не тільки в ході виборів, і, створювати законні умови для цього умови. Ми зобов’язані створити платформу, за допомогою якої громадяни зможуть захищати свої законні інтереси, зробити діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування більш прозорим, публічними і близькими до виборців.

Відтак, для головного законодавчого органу України – Верховної Ради постає завдання розробки і прийняття відповідних Законів, що стосуватимуться розвитку партисипативної демократії в Україні та потребою реформування системи місцевого самоврядування і державного управління в умовах децентралізації та прямого народовладдя.

Вказане стосується і впровадження механізму проведення громадських слухань, і створення системи публічного контролю, а також розроблення актів щодо місцевих ініціатив.

Лише за умови повноцінного включення українців в систему можливості залучення до управління власними територіями, а відтак і власним майбутнім, реформу місцевого самоврядування і територіальної організації влади можна буде називати «Децентралізація влади».


Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: