ВАЖЛИВО

AgriChain – єдина система управління агробізнесом

29.10.2020 10:03
01---Натал_я

AgriChain – це єдина онлайн система для управління агробізнесом (Farm Management System), розроблена однойменною IT-компанією Арічейн, яка входить  в структуру одного з найбільших агрохолдингів України «Астарта-Київ». Засновано ІТ-компанію у 2017 році, пише agronews.ua.

 «Найціннішим для розвитку і вдосконалення нашої системи є можливість отримувати зворотний зв’язок від ринку, різних структур, компаній як великих, середніх, так і малих. Саме цей досвід робить систему максимально гнучкою, адаптивною під потреби та бізнес-процеси різних компаній», – Наталія Богачева, директор Agrichain.

AgriChain є багато модульною платформою, яка об’єднує IT-модулі для автоматизації бізнес-процесів та ефективного управління за базовими напрямами діяльності агропідприємства:

 • управління земельним банком;
 • управління агровиробництвом;
 • управління моніторингом посівів;
 • управління складом, закупівлями та поставками ТМЦ;
 • управління  роботою техніки та ремонтами;
 • управління логістикою ТМЦ та готової  продукції.

Концепція єдиної системи управління AgriChain:

 • автоматизовані, гнучкі бізнес-процеси;
 • повна інтеграція з обліковою системою 1С, даними з різного обладнання (GPS-трекери, ДУТи, заправні комплекси, мітки причіпного, RFID, термінали збору даних, бортові комп’ютери, метеостанції, датчики вологості грунту і т.д ), даними супутникового моніторингу, які консолідуються в єдину систему для подальшого аналізу, обробки та прийняття управлінських рішень на основі ризик-менеджменту;
 • система глибокої аналітичної звітності;
 • автоматизований документообіг;
 • простий, дружній та інтуїтивний інтерфейс.

На сьогодні, архітектура системи AgriChain складається з 8 незалежних ІТ-модулів, кожен з яких повністю покриває потреби окремого блоку виробничого ланцюга. Модулі AgriChain – це WEB і/або мобільні додатки  з підсистемами в обліковій системі 1С, які об’єднані єдиним вікном авторизації. Система дає можливість використовувати тільки один або кілька модулів, а також комбінувати їх зі сторонніми ІТ-сервісами.

Agrichain Land – ІТ-модуль онлайн управління земельним банком

AgriChain Land – це повноцінне управління земельним банком – онлайн! IТ-модуль поставляється у вигляді WEB-рішення та інтеграційної 1С конфігурації. Охоплює бази даних всіх полів та ділянок агрокомпанії, управління обмінами земельними ділянками, договорами оренди, виплатами та нарахуваннями, включаючи бюджетування витрат.

Функціонал модуля по управлінню земельним банком дозволяє уникнути поширених ризиків, пов’язаних з управлінням землею в Україні, таких як недостовірна або несвоєчасна інформація про ділянки, розбіжності в площі орендованих та оброблюваних земель, порушення процесуальних дій за договорами оренди землі та багатьох інших. Саме ці фактори призводять до прямих фінансових втрат, тому нами було включено в функціонал AgriChain Land наступне:

 • створення власної інтерактивної кадастрової карти, повний спектр картографічних звітів (геометрія ділянок та полів);
 • інтеграція системи з даними з зовнішніх реєстрів (ПККУ, ДЗК, ЄДРРП);
 • створення під будь-який запит користувацьких шарів, маркерів, ліній/поліліній;
 • аудит атрибутивних даних, пов’язаних із землекористуванням в онлайн режимі;
 • аналіз недообробітку, переобробітку, технічних втрат по всім земельним ділянкам;
 • модерування обмінів ділянками та стану консолідації зембанку;
 • виконання повного спектру бізнес-процесів, пов’язаних з процесуальними діями за договорами оренди землі;
 • повне модерування контрагентів;
 • створення сценаріїв бюджету витрат, пов’язаних з орендою землі, а також контроль за  план-фактом витрат;
 • управління всіма виплатами, пов’язаними із землекористуванням (групи, статті витрат, форми і способи виплат);
 • система менеджменту завдань фахівців;
 • система аналітичних звітів з управління земельним банком на основі ризик-менеджменту.

Agrichain Farm – ІТ-модуль для планування та управління агровиробництвом

AgriChain Farm – IT-модуль для онлайн управління виробничими процесами агрокомпанії у вигляді WEB-рішення (планування та управління виробничою програмою), мобільного застосунку (оперативне планування та виконання виробничої програми), підсистеми в обліковій системі 1С для автоматизації документообігу, пов’язаного з відображенням господарських операцій.

AgriChain Farm створений для управління операційними бізнес-процесами на всіх етапах та рівнях прийняття рішень. Дозволяє оптимізувати систему комунікації та інтеграції роботи менеджменту з виробничими підрозділами підприємства.

Основні завдання системи – це сезонне планування виробничої програми, побудова та автоматизація бізнес-процесів з оперативного управління операційним циклом на підставі сезонного плану між усіма службами: агрономічною, інженерною, диспетчерською, складською, економічною, бухгалтерською в режимі реального часу.

IT-модуль AgriChain Farm включає в себе два великі функціональних блоки.

Блок 1. Сезонне планування та управління виробничою програмою:

 • планування різних сценаріїв параметрів виробничої програми;
 • планування структури готової продукції та каналів реалізації;
 • планування різних сценаріїв виробничої програми;
 • формування шаблонів планових технологій по культурам;
 • планування сівозміни на інтерактивній карті;
 • планування врожайності на основі тренду з урахуванням втрат;
 • планування елеваторної логістики зерна (з моделлю оптимальних перевезень);
 • планування повного технологічного циклу (до поля);
 • планування календаря руху товарної продукції;
 • формування плану продажу продукції;
 • планування зведених показників економічної ефективності;
 • бізнес-процеси по бюджетному процесу;
 • система аналітичної звітності по управлінню виробничою програмою.

Блок 2. Оперативне управління виробничою програмою:

1. Інструменти роботи виробничих фахівців:

 • карта полів та посівів (в розрізі років врожаю, культур);
 • історія сівозміни, історія виконаних робіт (технології / матеріалів), врожайності;
 • моделювання сівозміни на інтерактивній карті;
 • локальні обміри та локальні мітки (з фото) на інтерактивній карті;
 • побудова маршруту в обране поля або техніки на карті;
 • відображення онлайн місця знаходження техніки на карті в розрізі типів, а також можливість пошуку техніки з її територіальним місцезнаходженням;
 • можливість побудови трека руху техніки;
 • аналіз швидкісного режиму техніки в онлайн режимі;
 • інтерфейс швидкого зв’язку з механізатором (водієм).

2. Управління виробничим процесом:

 • реєстр технічного стану техніки;
 • відображення актуальних залишків ТМЦ;
 • бізнес-процеси з оперативного планування та контролю виконання польових, транспортних, загальновиробничих робіт та послуг підприємства;
 • диспетчеризація управління сільськогосподарською технікою, спец та автотранспортом з розбивкою на власну та орендовану;
 • планування потреби в ТМЦ (повний цикл управління переміщенням) ;
 • відображення та контроль закриття факту виконаних робіт (дані системи GPS-моніторингу) і використаних ТМЦ;
 • формування оперативної виробничої звітності в онлайн режимі.

3. Управління документообігом:

 • автоматичне формування шляхових листів на основі планів та факту робіт;
 • автоматичне формування документів на основі робіт заявок на видачу та рухи ТМЦ через переміщення товарів;
 • автоматизована передача ТМЦ через QR-код (електронний підпис) між користувачами (МВО);
 • автоматизований контроль руху та утилізації тари;
 • автоматичне формування документів на основі факту робіт списання ТМЦ через вимогу-накладну, а також зведений акт списання ТМЦ.

Agrichain Scout – ІТ-модуль по управлінню моніторингом посівів

AgriChain Scout – IT-модуль для онлайн моніторингу стану посівів, їх аналізу та динамічного прогнозування врожайності у вигляді WEB-рішення та мобільного застосунку з повною інтеграцією з обліковою системою 1С.

Основні завдання IT-модуля – це побудова культури та бізнес-процесів з системного моніторингу посівів агрономічної службою або окремо виділеної групи скаутів, які в режимі реального часу оцінюють стан посівів для ефективного контролю ризиків та своєчасного прийняття управлінських рішень.

Модуль збирає інформацію з різних джерел (історичні, супутникові, метеорологічні, аерофотознімки), дає можливість автоматично планувати огляди полів, планувати індивідуальні правила оглядів в прив’язці до культури, своєчасно виявляти ризики – хвороби, шкідники, бур’яни для прийняття рішень по їх оперативному усуненню за допомогою додаткового обробітку та оцінки їх економічної ефективності, отримувати оперативну бізнес аналітику, звіти за станом посівів.

Функціонал ІТ-модуля по управлінню моніторингом посівів передбачає:

 • формування агрохімічного паспорта поля (історія сівозміни, робіт, оглядів, метеорологія, аналізи грунту);
 • аналіз стану посівів та система реагування на підставі супутникових індексів NDVI, EVI2, GNDVI, вологості грунту (NASA);
 • порівняння даних супутникових знімків по полю на різні дати, по різних індексах;
 • аналіз стану посівів та система реагування на підставі аерофотознімків та відео з БПЛА;
 • робочий стіл головного агронома для закріплення скаутів за полями та модерування зведеного календаря оглядів;
 • формування системного календаря оглядів посівів з контролем виконання;
 • формування календаря локальних правил оглядів посівів з контролем виконання;
 • фіксація оглядів посівів в розрізі фенологічного та фітосанітарного стану;
 • чат для обговорення для скаутів для оперативного реагування на ризики;
 • бізнес-процес по формуванню пропозицій щодо додаткового обробітку полів на підставі даних оглядів;
 • налаштування повідомлень про події на полях;
 • система аналітичної звітності про управлінню моніторингом посівів.

Agrichain Barn – онлайн система для управління складськими процесами та складською логістикою підприємства

AgriChain Barn – модуль для онлайн управління складською логістикою підприємства у вигляді мобільного застосунку та підсистеми в обліковій системі 1С для автоматизації документообігу.

Основні завдання ІТ-модуля – це побудова ефективної складської логістики з використанням додаткового обладнання (термінали збору даних, принтери штрих-кодів, сканери), що дозволить побудувати бізнес-процеси по ефективному управлінню рухом ТМЦ, контролем якісних показників, контролем руху та утилізації тари, таким чином оптимізувати логістичні витрати та складські залишки.

Функціонал системи управління складом від AgriChain передбачає:

 • бізнес-процес планування поставки, організації приймання на склад основних груп ТМЦ (з урахуванням якості, термінів придатності, тари, серій постачальника), оформлення повернень постачальнику;
 • маркування ТМЦ (одиниці або комплектації) для покрокового відстеження руху від прийому на склад до повернення та утилізації тари;
 • бізнес-процес по заявці на видачу та переміщенню ТМЦ, контроль обороту залишків (МОЛ, мобільний склад, склад, реалізація);
 • фіксація передачі ТМЦ в мобільному застосунку, підписанням електронним підписом (QR-код) з боку учасників;
 • бізнес-процес інвентаризації ТМЦ, підписання актів в мобільному застосунку  за допомогою електронного підпису (QR-код);
 • бізнес-процес по руху та утилізації тари;
 • система аналітичної звітності по управлінню складською логістикою.

Agrichain Logistics – це онлайн система управління логістикою ТМЦ та готовою продукцією

AgriChain Logistics – IT-модуль для управління логістикою ТМЦ агропідприємства та готової продукції, у вигляді мобільного застосунку та підсистеми в обліковій системі 1С для автоматизації документообігу.

Основні завдання IT-модулю – це зниження кількості простоїв техніки через несвоєчасну подачу транспорту для перевезення; планування оптимальних маршрутів перевезень та контролю руху транспорту за ними; зниження кількості холостих пробігів транспортними засобами; впровадження електронних форм ТТН для контролю вивозу продукції та руху ТМЦ; зниження витрати на планування, організацію та контроль перевезення продукції; регламентація часу приймання та документального оформлення продукції на елеваторах; організація документообігу по договірній роботі та взаєморозрахунках з перевізниками.

Функціональні можливості IT-модуля по управлінню логістикою ТМЦ та продукції:

 • робоче місце логіста та диспетчера для управління транспортом (власним та найманим) та автоматизованим документообігом в обліковій системі 1С;
 • система тривожних повідомлень по роботі техніки у режимі реального часу;
 • автоматичний розрахунок потреби в транспорті згідно плану збирання урожаю;
 • формування та друк в польових умовах електронної ТТН;
 • формування нарядів та маршрутів руху транспорту (власного та найманого);
 • бізнес-процес по роботі з електронною ТТН (етапи планування, завантаження, моніторинг, лабораторія, розвантаження);
 • інтеграція системи з даними GPS-моніторингу, ваговими комплексами (потоковими та стаціонарними), системою «свій-чужий»;
 • використання електронної форми ТТН для сторонніх постачальників продукції на елеватор;
 • контроль технічної справності та наявності сигналу GPS-трекерів, руху автотранспорту згідно узгоджених маршрутів, стоянок та простоїв, оборотності транспорту, елеваторної черги;
 • автоматизований документообіг з елеваторами (власними/сторонніми) та документообіг по договірній роботі та взаєморозрахунках з перевізниками.

Agrichain Kit – це онлайн система для моделювання та управління бізнес-процесами компанії

Модуль AgriChain Kit  створений для управління бізнес-процесами компанії у вигляді WEB-рішення. Дане рішення інтегровано зі всіма ІТ-модулями платформи AgriChain, при цьому налаштування бізнес-процесів реалізована як гнучкий ІТ-конструктор (з метою покриття  особливостей будь-якої агрокомпанії), що в разі мінливих зовнішніх та внутрішніх умов ведення бізнесу дає можливість оперативно коригувати роботу, створюючи на рівні користувача найскладніші схеми бізнес-процесів, персоналізувати зони відповідальності, будувати менеджмент завдань фахівців та контролювати термін їх виконання.

Функціонал бізнес-конструктора Agrichain Kit передбачає:

 • налаштування схем бізнес процесів будь-якої складності;
 • гнучка настройка екранних форм завдань;
 • можливість формування друкованих форм, зберігання скан-копій документів;
 • можливість інтеграції з іншими модулями платформи з використанням рольової моделі та об’єктів системи шляхом обміну даними по API;
 • контроль термінів виконання завдань;
 • налаштування розсилки повідомлень про події системи по електронній пошті.

В даний час на етапі розробки у компанії два ІТ-модуля, які закриють повний цикл управління агробізнесом:

AgriChain Auto – ІТ-модуль для контролю роботи та ремонтів техніки (власна система GPS-моніторингу). Перший реліз модуля планується у вигляді WEB-рішення.

AgriChain Report – ІТ-модуль аналітичних звітів, який будується з використанням BI системи як частини порталу AgriChain.

Аналізуючи ефективність використання даних рішень,, за перший рік використання агрокомпаніями IT-модуля AgriChain Land (управління  земельним  банком) пряма економія становить від 7 доларів на гектар, все залежить від  вже створеного процесу в компаніях.

AgriChain Farm, на даний час показує результат від 9,5 доларів на гектар, за рахунок оптимізація витрат на фонд заробітної плати, адміністративних витрат, реструктуризації штату, контролю за паливом тощо.

Підсумовуючи, можемо з упевненістю сказати, що в Україні немає подібних рішень з точки зору комплексності. Проте, щоб впроваджувати ці рішення, потрібно мати чітку позицію менеджменту компанії змінювати внутрішні процеси, бажання перебудовувати та оптимізовувати. Головне – мати бажання змінюватись на краще.


Компанія AgriChain – це команда однодумців, експертів в галузі та розробників програмного забезпечення для великого та середнього агробізнесу.


Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: