АГРОБУХГАЛТЕРІЯ

Стало відомо, які існують обмеження в Україні на дарування сільгоспземель

18.03.2024 10:08
8

Дарувальник передає або бере зобов’язання у майбутньому передати обдарованому свою землю у власність безоплатно. Українці можуть подарувати землю, що знаходиться в їхній власності, іншим особам. Однак, дарування землі має певні обмеження. Власник може передати ділянку в дарунок не кожному. Про це повідомляє Земельний фонд України, пише agronews.ua.

В Україні, відповідно до закону, земля може переходити у власність від одних осіб до інших.

Форми відчуження землі можуть бути такі:

  • продаж землі іншій особі;
  • дарування;
  • за договором довічного утримання;
  • за договором спадкування;
  • при обміні;
  • при внесенні до статутного (складеного) капіталу;
  • шляхом звернення стягнення на землю.

Що стосується договорів дарування, то дарувальник передає або бере зобов’язання у майбутньому передати обдарованому свою землю у власність безоплатно. Водночас якщо є договір, що обдарований має на користь дарувальника передати якесь майно або вчинити якусь іншу дію немайнового характеру, то це вже не вважається даруванням.

Зауважимо, відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною третьою статті 31 Закону України “Про оренду землі” визначено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором, але все ж таки, законодавець допускає розірвання договору в односторонньому порядку в разі, якщо це передбачено умовами самого договору.

Відповідно до частини третьої статті 651 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування завданих збитків відповідно до закону.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

Невиконання сторонами обов’язків, передбачених умовами договору;

  • невиплата орендної плати;
  • використання землі не за цільовим призначенням;
  • передача в суборенду без дозволу орендодавця (якщо такий вимагається) тощо.

Випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.

Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного позову до суду із аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.

Відповідно до частини 2 статті 188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Додатком до пропозиції повинна бути додаткова угода про дострокове розірвання договору оренди, якою визначатимуться усі істотні умови повного припинення господарських зобов’язань між сторонами.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду (ч. 3 ст. 188 ГК України). У разі прийняття пропозиції договір вважається розірваним за згодою сторін (про що інша сторона повідомляється письмово або сторонами складається єдиний документ).

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

Нагадаємо, парламентарі спростили процедуру зміни цільового призначення землі для об’єктів промисловості й енергетики. Ухвалений документ прибирає корупційні ризики, і тепер інвестору не треба буде витрачати тривалий час на очікування, бюрократію та “годування” різних посадовців.

Самочинне будівництво нерухомого майна особою, яка не є власником земельної ділянки, слід розглядати як порушення прав власника відповідної земельної ділянки.

З 1 січня 2024 року настав другий етап відкриття ринку земель із залученням основних гравців – юридичних осіб, які зможуть отримати у власність в одні руки не більше 10 тис. га. Очікуваний вплив від цього на розвиток економіки коливається в діапазоні 1-2,7% ВВП щорічно впродовж наступних 3-х років.

За підрахунками експертів 187,7 тис. угод купівлі-продажу було укладено з моменту відкриття земельного ринку до листопада 2023 року.

У порівнянні з 2022 роком — ринок зріс на 58%, водночас четвертий квартал перевищив всі попередні квартали 2023 року. Обсяг ринку все ще майже на 40% менший, ніж до повномасштабного вторгнення. Ситуація значно відрізняється між регіонами, в деяких регіонах обсяг ринку перевищує показники до вторгнення.Перегляди: 383
Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: