ВАЖЛИВО

Моддус® Старт – ефективний менеджер посівів

31.10.2022 11:07
ModdusStart_10_ppt_KPR_22-_3__1666420740975 (1)

До 2050 року для потреб людства необхідно буде виробляти на 50 % більше продовольства через зростання чисельності населення планети та зміни раціону харчування (ФАО, 2017). Передбачається, що попит буде забезпечено за рахунок сталого розвитку сільського господарства, важливою складовою якого є інтегрована система захисту посівів, адаптація культур до факторів навколишнього середовища, підбір і створення високопродуктивних сортів та гібридів, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Про це повідомив Станіслав Горпинюк, менеджер із технічної підтримки фунгіцидів на зернових культурах Syngenta , пише agronews.ua.

Генетичний потенціал продуктивності сільськогосподарських культур обмежено через вплив бур’янів, хвороб, шкідників. Втрати врожаю також можуть бути спричинені й іншими факторами, такими як несприятливі умови навколишнього середовища, несвоєчасне використання і проведення певних заходів та внесення пестицидів, неврахування фізіологічних особливостей культури, а також інших біотичних та абіотичних чинників.

Станіслав Горпинюк, менеджер із технічної підтримки фунгіцидів на зернових культурах Syngenta

Одним із важливих елементів збільшення або збереження врожаю для зернових колосових культур є використання регуляторів росту рослин (ретардантів), оскільки від їх застосування залежить як урожай, так і його якість.

Ретарданти — це синтетичні регулятори росту й розвитку інгібіторного типу з антигібереліновим механізмом дії, що здатні уповільнювати ріст рослин. Це численна група різних за будовою хімічних сполук, об’єднаних загальними ознаками генетичних, фізіологічних і морфологічних ефектів та способом дії. Ці речовини спроможні вкорочувати й потовщувати стебло, зменшуючи схильність до вилягання, посилювати ріст кореневої системи без втрат продуктивності для генеративних органів, підвищувати продуктивність рослин та їхню стійкість до несприятливих факторів середовища.

Вперше як ретардант у 1950 році був випробуваний препарат АМО 1618, який відноситься до четвертинних амонієвих солей і має дуже сильні ретардантні властивості. Найбільше поширення серед ретардантів отримав хлормекват-хлорид (WR 62),відкритий у 60-х роках ХХ століття.

Важливим елементом сучасних технологій вирощування зернових є протидія виляганню посівів, яке значно знижує продуктивність і якість зерна. Необхідність таких заходів зумовлена застосуванням високих доз азотних добрив для максимального розкриття потенціалу продуктивності сортів, однак за таких умов стебло злаків витягується, уражується хворобами і втрачає механічну міцність. Вилягання зернових культур, насамперед високопродуктивних посівів пшениці та ячменю, є одним з основних чинників, які обмежують отримання високих урожаїв відповідної якості, знижують фотосинтетичну здатність, створюють сприятливе середовище для розвитку хвороб. Втрати врожаю зернових колосових культур у разі вилягання можуть сягати 10–80 %. Вилягання посівів призводить до погіршення умов збирання врожаю, технологічних і якісних показників, а також, про що не слід забувати, це значно ускладнює та збільшує термін збирання урожаю.

Використання ретардантів є невід’ємним елементом управління продуктивністю сільськогосподарських культур.

Однією із найефективніших, безпечних та м’яких за дією діючих речовин на світовому ринку є Trinexapac-ethyl (трінексапак-етил).

Трінексапак-етил відкритий у 1982 році компанією «Сіба-Гейгі» («Сингента») і представлений на Брайтонській конференції із захисту рослин у 1989 році. Трінексапак-етил вперше було зареєстровано в 1991 році у Швейцарії на пшениці. В США реєстрацію отримано у 1993 році, в Україні — у 2010-му. Загалом на сьогодні трінексапак-етил (Моддус®, Моддус® Старт, Моддус® МЕ, Моддус® Ево та ін.)зареєстровано у багатьох країнах на таких культурах, як зернові колосові, рис, злакові трави (для випасу худоби та виробництва насіння (Нова Зеландія та Австралія)), газон (ландшафт і поля для гольфу), цукрова тростина, мак, ріпак, соняшник тощо.

Механізм дії полягає в пригніченні біосинтезу гіберелінової кислоти, що призводить до зниження росту пагонів, зменшення концентрації активних сполук гіберелінової кислоти. Вважається, що дисбаланс проміжних продуктів ГК внаслідок гальмування GA1 має інші побічні ефекти, які можуть бути сприятливими для розвитку рослин, як от синхронізація цвітіння, підвищена стресостійкість (холодостійкість, посухостійкість та ін.), покращене співвідношення коренів і пагонів або маси кореня, потовщене стебло, збільшення концентрації фруктози в зернових колосках та інші ефекти.

Протягом усього періоду досліджень безпосередньо з трінексапак-етил також, відповідно, досліджувались і різні формуляції з даною діючою речовиною. Після таких досліджень стає зрозуміло, що на активність трінексапак-етил може впливати тип формуляції препарату, в тому числі не лише на ефективність, а й стабільність, холодостійкість, сумісність-ефективність бакової суміші тощо. В промисловому масштабі є дві основні формуляції Mоддус®,які використовуються на зернових колосових культурах, — це EC (концентрат емульсії) і ME (мікроемульсія).Проте зараз розроблена третя, «преміальна»,формуляція (Mоддус® Старт або Moддус® Eво), яка відома як формуляція DC (дисперсійний концентрат, к. д.).

Дослідження протягом останніх 5–7 років продемонстрували, що DC — це дещо зовсім інше. Формуляція DC забезпечує вищу активність та швидкість проникнення трінексапак-етил, подовжує період регулювання росту рослин, забезпечує вищий ступінь регуляції для верхніх (наступних після внесення) міжвузлів та меншу залежність від факторів навколишнього середовища (від +5 °С).

Відмінності в формуляції можуть впливати як на утримання на поверхні листя, так і на швидкість поглинання — це ті характеристики, які, своєю чергою, позначаються на продуктивності регуляторів росту рослин та тривалості регулювання в наступних вузлах або пагонах рослин. Формуляція DC (к. д.) забезпечує швидке поглинання, вищу активність та кращий ефект захисту від вилягання.

Переваги застосування Моддус® Старт на посівах зернових культур:

 • вкорочення і зміцнення стебла;
 • покращення і збільшення кореневої системи;
 • покращення (збалансоване) кущення;
 • вирівнювання продуктивного стеблостою;
 • дозволяє рослині ефективніше використовувати (споживати) вологу та поживні речовини;
 • покращення накопичення цукрів (для підвищення зимостійкості та стійкості до інших стресових чинників);
 •  
 • підвищення (збереження) врожаю.

Особливості застосування Моддус® Старт

Моддус® Старт — новий регулятор росту, розроблений спеціально для інтенсивного вирощування зернових культур. Унікальна формула DC (к. д.) збільшує ступінь покриття органів рослин (стебла й листя), що стимулює ефективніше засвоєння діючої речовини та швидку дію:

 • відмінна ефективність за низьких температур (+5–10 °C);
 • безпечний і сталий розвиток рослин.

Осіннє застосування Моддус® Старт:

 • збільшує об’єм і довжину кореневої системи;
 • сприяє розвитку продуктивного стеблостою;
 • збільшує накопичення цукрів;
 • покращує зимостійкість і стресостійкість рослин.

Весняне застосування Моддус® Старт:

 • гармонізує продуктивне кущення;
 • запобігає виляганню та підвищує врожайність;
 • підвищує стійкість рослин до стресів;
 • збільшує кущення і продуктивний стеблостій.

На пізніх термінах посіву восени та на посівах, де навесні спостерігається строкатість, зрідженість і на період весняного рівнодення (20–21 березня) ще не досягнуто оптимальної фази розвитку озимої пшениці й озимого ячменю (кущення), варто вносити Моддус® Старт у нормі 0,2–0,3 л/га у фазу розвитку культури ВВСН 13–22 (три листки — початок кущення). Це допоможе збільшити продуктивне кущення і стеблостій, покращити розвиток кореневої системи, вирівняти розвиток рослин.

Проти вилягання оптимальною для застосування є фаза кінець кущення — початок виходу в трубку (ВВСН 29–31). Норма внесення для озимої пшениці та ячменю — 0,3–0,6 л/га. Для скорочення підколосового міжвузля і загального габітусу варто провести повторну обробку у фазу прапорцевого-підпрапорцевого листка (ВВСН 37–39) у нормі 0,2–0,3 л/га.

Моддус® Старт має значний вплив на довжину і масу коренів. Під час досліджень (польових, тепличних та лабораторних) було встановлено, що для збільшення об’єму, довжини та маси коренів норма використання Моддус® Старт повинна становити у зернових колосових культур 0,1–0,3 л/га. Відмічено збільшення довжини коріння на 10–40 %,а об’єм та кількість мікрокоренів також збільшувалися на 10–30 %. У всіх дослідженнях спостерігався позитивний вплив Моддус® Старт на ріст і розвиток кореневої системи, порівняно з контролем (без ретарданта).

Перевагою у збільшенні кореневої системи є підвищення ефективності використання азоту, фосфору, калію та води (вологи), а також  стресостійкості. Дослідження, які проводяться по всьому світі, зокрема в Україні, демонструють відмінну ефективність щодо зменшення висоти рослин, продуктивне кущення та позитивний вплив на збереження (збільшення) врожайності зернових культур, що і можна спостерігати на графіках та фото, які подано нижче.

Графік 1. Оцінка висоти рослин озимої пшениці, см (фаза внесення ВВСН 31 — 01.05.21 р. для одноразового застосування; ВВСН 31 — 01.05.21 р. і 39 — 15.05.21 р. для дворазового застосування).

Графік 2. Оцінка кількості продуктивних стебел, шт./м² (фаза внесення ВВСН 31 — 01.05.21 р. для одноразового застосування; ВВСН 31 — 01.05.21 р. і 39 — 15.05.21 р. для дворазового застосування, обліки у ВВСН 61–65).

Графік 3. Оцінка врожайності, т/га (дата збору — 19.07.21 р.).

Ознайомившись із результатами досліджень та графіками (1, 2, 3), поданими вище, можна зробити такі висновки:

 • не всі регулятори росту однакові та мають однаковий вплив на рослину, зокрема, на графіку 1 чітко видно, що обстеження та оцінку висоти рослин потрібно проводити не лише через 10–14 діб після застосування ретарданту, а й також у фазу ВВСН 61–75, оскільки Моддус® та Моддус® Старт вкорочують усі міжвузля в рослині (навіть ті, на які не було нанесено препарат), а конкурентний продукт демонструє високу ефективність лише на тих частинах рослини (міжвузлях), куди був нанесений;
 • як видно із графіка 2, при застосуванні у фазу ВВСН 31 Моддус® та Моддус® Старт не мають негативного впливу на продуктивний стеблостій, проте на ділянках, де було використано конкурентний продукт, падіння (зменшення) продуктивного стеблостою спостерігалось на рівні 5–12 % відносно контрольної (необробленої) ділянки;
 • на графіку 3 (результати врожайності) чітко прослідковується взаємозалежність із графіком 2 (продуктивне кущення), при порівнянні конкурентного продукту із Моддус® та Моддус® Старт різниця в урожайності становить від 300 до 600 кг/га;
 • ще одним дуже важливим моментом є те, що для ефективної дії ні Моддус®, ні Моддус® Старт не потребують додаткових допоміжних партнерів.

Переваги Моддус® Старт

 • швидке проникнення діючої речовини в рослину та вища ефективність у складних погодних умовах (від +5 до 25 °С);
 • гнучкість у застосуванні — як щодо чинників навколишнього середовища, так і фази розвитку культури;
 • покращує розвиток кореневої системи, збільшує кількість цукрів у рослині;
 • посилює стійкість стебла до вилягання завдяки скороченню довжини міжвузлів і потовщенню стінок стебла;
 • покращує засвоєння вологи протягом вегетації в посушливих умовах;
 • дозволяє ефективніше розкрити генетичний потенціал культури;
 • безпечна робота в бакових сумішах.

 Із описаного вище можна зробити висновок, що посилення стійкості стебла та рослини до вилягання посівів зернових культур є важливою складовою досягнення високої продуктивності та рентабельності агровиробництва. Ретарданти Моддус® та Моддус® Старт широко застосовуються у сучасному рослинництві по всьому світі. Крім ретардантної активності та встановлених численних морфологічних і фізіологічних ефектів, перспективним є їх дослідження у напрямі регуляції метаболізму, особливо при використанні у поєднанні з іншими пестицидами.

Необхідно зазначити, що дослідження із Моддус® та Моддус® Старт продовжуються в численних лабораторіях у світі. Щодо встановлених відмінностей в ефективності Моддус® та Моддус® Старт на різних сортах та гібридах порівняно з різними препаратами та діючими речовинами можна констатувати високу ефективність, безпеку використання, гнучкість застосування, а також чітко виражений позитивний фізіологічний вплив на посіви, врожай та його якість. Безперечно, Моддус® та Моддус® Старт є одними з можливих елементів підвищення врожайності зернових культур в Україні.Перегляди: 7
Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: