НОВИНИ

Міравіс® Ейс — потужна формула, новий рівень захисту колосу

14.11.2022 10:07
3U6A5944 (1) - копия

Україна є потужною аграрною державою, в чому ми всі та світ мали змогу пересвідчитися в 2022 році. З огляду на це інноваційний розвиток аграрного сектора — важливий елемент розбудови та розвитку держави. Одним із найвагоміших напрямів розвитку сільського господарства є підвищення ефективності зернового комплексу України та світу, а також збільшення урожайності та покращення якості врожаю. Про це розповів Станіслав Горпинюк, менеджер із технічної підтримки фунгіцидів на зернових культурах компанія «Сингента».

Підвищення ефективності рослинництва тісно пов’язано з упровадженням сучасних технологій вирощування. Важливою складовою останніх у рослинництві України є використання високотехнологічних продуктів вітчизняного виробництва та провідних країн світу. Проте економічні, соціальні та політичні обмеження стримують впровадження сучасних високоефективних засобів захисту рослин.

Останні роки спостерігається різке погіршення й фітосанітарного стану посівів зернових культур через нехтування сівозміною, недотримання рекомендацій застосування ЗЗР та їхніх норм і строків внесення, резистентність та низку інших причин. Зокрема, найбільш загрозливою є ситуація зі зростанням шкодочинності хвороб, що безпосередньо впливає на врожай, його валовий збір та якість. Найбільш динамічно прогресують такі хвороби, як гельмінтоспоріози, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, борошниста роса, сажкові хвороби та фузаріози.

Фузаріоз колосу є одним із найшкодочинніших захворювань зернових колосових культур. Широка розповсюдженість, зв’язок із ґрунтом, відсутність вузької спеціалізації в ураженні рослин-господарів, потужні міграційні процеси інокулюму на значній відстані — все це обумовлює постійну наявність в агрофітоценозах культурних рослин численних грибів різних видів Fusarium,щоє збудниками кореневих гнилей та хвороб вегетативних і генеративних органів рослин. За багаторічними даними, від ураження фузаріозами недобір урожаю зернових колосових культур може досягати від 5 до 15 % щорічно, а в умовах епіфітотії, які на теренах нашої держави спостерігаються кожні 3–5 років, втрати врожаю на окремих полях можуть перевищувати 50 %. При цьому забруднене мікотоксинами збіжжя робить урожай непридатним до споживання.

Варто також зазначити, що згідно із ДСТУ 3768:2019 уражених фузаріозом зерен не повинно бути більше ніж 0,3–1,0 %, залежно від класу зерна. Слід розрізняти інфіковане та уражене зерно.

Уражене зерно — це коли грибниця проникає у саме зерно, в його алейроновий прошарок, руйнуючи білки з виділенням NH₃ та накопиченням токсинів. Зерно, уражене Fusarium spp., нерідко виглядає щуплим та втрачає посівні якості. Хліб, випечений з цього зерна, отруйний і колись мав назву «п’яний хліб». Токсини при виготовленні кормів з ураженого зерна можуть призвести до захворювань свійських тварин.

Інфіковане насіння — це коли грибниця знаходиться в оболонці зерна або перикарпі. В цьому разі не спостерігається таких важких наслідків, але з досить високою імовірністю можна очікувати ураження кореневими гнилями.

Ми всі звикли до загального поняття «фузаріоз», проте щодо цієї хвороби такий підхід є досить спрощеним, оскільки прояви фузаріозів можуть бути різноманітними: у вигляді кореневих гнилей, фузаріозу листків або колосу, снігової плісняви та ін. Причому ці прояви та їх спосіб вираження залежать від виду грибів. Наприклад, Fusarium culmorum — джерело снігової плісняви, а Fusarium sporotrichioides — одна із причин фузаріозу колосу. Стосовно фузаріозу колосу, за загальною назвою зерно може суттєво відрізнятись за типами токсинів, оскільки різні види Fusarium продукують численні мікотоксини. Тому розуміння, якими саме видами уражені рослини або зерно, є дуже важливим для з’ясування типу загрози для вирощування зернових культур.

Необхідно зауважити, що фузаріозні гриби по-різному реагують на вологу та температуру. Так, Fusarium culmorum потребує холодних і вологих умов, Fusarium graminearum — тепла та вологи, а Fusarium langsethiae і F. poae добре розвиваються в теплих умовах і за помірної вологи.

Станіслав Горпинюк, менеджер із технічної підтримки фунгіцидів на зернових культурах компанія «Сингента»

Таким чином, залежно від погодних умов можна очікувати розвитку тих чи інших видів збудників Fusarium, однак у будь-якому разі вони будуть присутні на вегетативних та генеративних органах культурних рослин і продукуватимуть небезпечні мікотоксини. Саме тому контроль фузаріозу колосу повинен бути обов’язковим елементом захисту, як і протруювання насіння.

Мікотоксини ((mykes, mukos) «гриб» та (toxikon) «отрута») — це вторинні метаболіти, що виробляються організмами царства гриби. Зазвичай під терміном мікотоксини мають на увазі токсичні сполуки, що виробляються грибами, які уражують сільськогосподарські культури, зокрема збіжжя. Один вид грибів може виробляти кілька мікотокснинів, так само як і кілька видів можуть виробляти той самий мікотоксин.

Мікотоксини не лише знижують цінність зібраного врожаю, а й спричинюють захворювання домашніх тварин і птиці, що зумовлює зниження продуктивних показників. Мікотоксини біосинтезуються грибами роду Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps, Stachybotrys, Rhizoctonia. Вони формуються протягом періоду росту грибів на зерні в полі, під час збирання, зберігання й після переробки в умовах, сприятливих для росту грибів. Наприклад, у південних і центральних регіонах Європи переважно поширені фузаріотоксини.

Шкодочинність грибів Fusarium graminearum, F. sporotrichiella Bilai (разом з грибами Trichoderma spp. і Trichothecium spp. та ін.) проявляється в продукуванні трихотеценів, які об’єднують понад 180 мікотоксинів чотирьох типів, найнебезпечнішими з яких є: Т-2 токсин, диацетоксискирпенол (тип А); дезоксиніваленол (ДОН), ніваленол (тип В); роридин (тип С) і кротоцин (тип D). Найпоширенішим трихотеценом є ДОН (вомітоксин), а найнебезпечнішим Т-2 токсин.

Таблиця 1. Назви основних мікотоксинів, що продукуються видами Fusarium

Читайте також: Моддус® Старт – ефективний менеджер посівівПерегляди: 2
Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: