Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів