право на отримання безкоштовних ділянок від держави