Подолання стресів сільськогосподарських культур в умовах сезону –2020