Прогноз закупівельних цін на свиней на 22-й тиждень 2020 р