Песимістичний прогноз грунтується на наслідках посухи в основних зерновирощуючі областях