як постраждали озимі культури в Україні від заморозків та посухи