Оприлюднено рентабельність вирощування агрокультур в Україні