призвело до деградації галузі свинарства в Україні