поверне місцевому самоврядуванню право розпоряджатися своїми землями