набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою