В Україні названо зволоженість ґрунту під озимими культурами