власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок