Розроблена нова продуктивна система вирощування соняшнику