Nestle в Україні допомагає оцінити ферми на відповідність принципам сталого розвитку

26.07.2018 19:10
 • Щороку збільшується кількість фермерських господарств, що прагнуть власного сталого розвитку. Саме тому виникає потреба в фахівцях, які будуть здатні  здійснювати оцінювання господарства, а також фермерів – які зможуть ділитись власним досвідом. Такий підхід сільського господарства є складовою концепції сталого розвитку, яка була розроблена у другій половині 80-х років ХХ століття, – розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, не створюючи при цьому перешкод майбутнім поколінням у задоволенні їхніх власних потреб.

  Nestle в Україні з метою розвитку сільського господарства та відповідно до стратегії Створення спільних цінностей, впроваджує серед українських фермерів ініціативу «Господар+», яка дозволяє провести аналіз діяльності господарства з позицій відповідності принципам сталого розвитку.

  У цьому контексті набули поширення методики оцінки діяльності фермерських господарств в рамках глобальної ініціативи SAI Platform(The Sustainable Agriculture Initiative Platform), а також на основі методу оцінки на алгоритмі програми RISE (Response Inducing Sustainable Evaluation). Програма RISE перекладена українською мовою та адаптована до регіональних умов в рамках ініціативи «Господар+», впровадженою Nestle в Україні.

  Метою цього проекту стало сприяння покращенню життя місцевих фермерів та їхніх сімей через оцінювання фермерських господарств швейцарською методикою RISE, в основу якої покладено 10 параметрів, що відображають екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. 

  Основним завданням використання цього інструменту є оцінювання рівня сталого розвитку фермерського господарства, тобто рівня раціональності використання енергетичних, водних, земельних ресурсів, ефективності управління тощо. 

  Оцінка проходить у формі анкетування і складається зі збору інформації, обробки даних, розробки рекомендацій з удосконалення, презентація результатів.

  Збір інформації проводиться у вигляді інтерв’ю з фермером, а також із представниками різних категорій працівників.

  Цей процес триває від 4 до 6 годин, а опитувальний лист складається із понад 400 питань, відповіді на які дають можливість комплексно охарактеризувати діяльність господарства – від стану ґрунтів до якості життя працівників. Під час проведення інтерв’ю також проводиться огляд основних виробничих підрозділів, приміщень, технічних споруд тощо, щоб мати можливість оцінити рівень об’єктивності відповідей фермера експертом-аналітиком. Питання щодо об’єктивності також передбачені програмою.

  Обробка даних означає внесення всіх отриманих відповідей в інформаційну базу програми, що може бути здійснено як онлайн, так і за відсутності Інтернет-зв’язку, який не завжди доступний у сільській місцевості. Після внесення даних автоматично розраховуються результати у вигляді діаграми з можливістю перегляду розгорнутого пояснення до кожного індикатора, а також звіту, який автоматично генерується програмою у вигляді текстового документу, доступного для завантаження.

  Під час підготовки рекомендацій із удосконалення, експерт звертає увагу на те, як фермер відповів на те чи інше запитання, а рекомендації охоплюють соціальний, екологічний і економічний аспекти діяльності.Презентація результатів має характер дискусії: фермеру пояснюють, чому він отримав саме такий результат, на що необхідно звернути увагу для покращення власної діяльності, презентуються плани удосконалення.

  Зрештою, у результаті RISE-аналізу фермер отримує чітке уявлення про такі аспекти діяльності господарства як вплив землеробства на стан ґрунтів; вплив землеробства на водні ресурси; вплив від використання матеріалів (добрив, пестицидів, гербіцидів і т.д.), а також зберігання та видалення; рівень залежності виробництва від джерел енергії; вплив на біорізноманіття; економічну ефективність; рівень задоволення працівників умовами праці та її оплатою, а також умовами життя у громаді.

  Метод RISE є зручним та простим у використанні, адаптований до українських умов, що дозволяє розглядати його як сучасний доступний спосіб аналітичної оцінки відповідності виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства в Україні принципам сталого розвитку. Також це засіб формування інформаційної основи для прийняття управлінських рішень щодо сталих практик ведення господарства.

  За сприяння Nestle в Україні на сьогодні 36 фермерських господарств пройшли оцінку RISE та отримали результати. Хоча й оцінку пройшла відносно невелика кількість господарств, наразі можливо сформувати виявлені слабкі сторони діяльності, притаманні багатьом з оцінених:

  Землекористування – через відсутність заходів щодо покращення структури та якості ґрунтів. Зокрема, частина територій була втрачена через водну ерозію, але жодних заходів із реабілітації не впроваджено;

  Використання водних ресурсів.

  Відзначаючи погіршення якості водних ресурсів у регіоні, керівник, водночас, не планує здійснення заходів щодо водозбереження та покращення стану водних ресурсів, немає також і відповідної стратегії;

  Біорізноманіття не розглядається як проблемна сфера через нерозуміння взаємозв’язку виробництва із даним показником. Більше того, буферні зони при використанні засобів захисту рослин не створюються, що свідчить про нехтування елементарними правилами щодо охорони довкілля;

  Рівень життя – керівник не включає до плану власної діяльності заходи з покращення рівня життя працівників, зокрема, дій щодо освітнього та культурного розвитку персоналу. Також є сфери, на які фермер не має безпосереднього впливу, наприклад, політична та економічна ситуація.

  Ці слабкі сторони створюють відповідні напрями удосконалення діяльності сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку. Передусім варто зосередити увагу на наступному:

  –  застосовуючи засоби захисту рослин, слід обирати матеріали з низьким рівнем токсичності, а також безпечні для типових рослин, комах та тварин у конкретній місцевості;

  –  забезпечити створення буферних зон між оброблюваними територіями та зеленими насадженнями;

  –  забезпечити у господарстві моніторинг та контроль зникаючих видів рослин та тварин (навіть шляхом простого огляду угідь та фіксування змін);

  –  передбачити виведення окремих площ із сільськогосподарського обороту задля захисту окремих видів флори та фауни та їх відновлення.

  Удосконалення загальної системи управління господарством передусім лежить у площині запровадження стратегічного підходу в управлінні. Так, керівникові слід розуміти, що функціонування виробництва за відсутності стратегії розвитку ставить під загрозу ефективну діяльність у довгостроковій перспективі, а також знижує конкурентоспроможність господарства. Необхідними також є систематичний, своєчасний контроль і оцінювання  ризиків господарської діяльності. Це дасть змогу вчасно вжити заходів щодо попередження їх негативних наслідків.

  Окрім розвитку фермерів, задля майбутнього сільського господарства України потрібно розвивати фахівців, які зможуть проводити відповідні оцінки. З цією метою в рамках ініціативи «Господар+» створено навчальний курс «RISE – досягнення практичної сталості», розміщений на онлайн-платформі, доступ до якої безкоштовний з простою процедурою реєстрації користувача. 

  Після проходження реєстрації на сайті проекту, користувач отримує доступ до інформаційно-навчальних матеріалів, які викладено двома мовами – українською та англійською. Особлива увага приділяється завданням для студентів – це 10 практичних занять зі змодельованими ситуаціями для проведення RISE-аналізу шляхом анкетування фермерського господарства. 

  Результатом вивчення цього дистанційного курсу є проведення онлайн-тестування, яке дає можливість викладачу оцінити рівень засвоєння матеріалу.

  Впровадження таких ініціатив та подібних систем в Україні є дуже перспективним, оскільки багато фермерських господарств ще потребують удосконалення, а отже подорож до впровадження сталого розвитку сільського господарства в Україні ще триває.

  Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
  Поширити: