Що потрібно знати сільгосппідприємствам про зміни в оподаткуванні | AgroNews
    
    
    
    
    
    
       
       
    
    
    
    
   
    
       

    
    
  
  
    
    

Що потрібно знати сільгосппідприємствам про зміни в оподаткуванні

33.JPG

Що принесла податкова реформа - 2017 сільгосппідприємствам та що потрібно знати про зміни в оподаткуванні.

Податок на прибуток для сільгосппідприємств

Підпункт 134.1.1 ПК доповнено абзацом одинадцятим. Цією нормою визначено, як сільгосппідприємства - платники податку на прибуток, які обрали річний податковий період (починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року), повинні обчислювати фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період.

Для цього фінрезультат до оподаткування за минулий звітний рік слід зменшити на фінрезультат до оподаткування за перше півріччя такого року і збільшити на фінрезультат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року. Фінрезультат до оподаткування визначається відповідно до НП (С) БО або МСФЗ. Отже, фінрезультат до оподаткування за період з 1 липня 2016 року по 30 червня 2017 року має обчислюватися за формулою:


Фінрезультат до оподаткування за 2016 рік - Фінрезультат до оподаткування за період з 1 січня по 30 червня 2016 года + Фінрезультат до оподаткування за період з 1 січня по 30 червня 2017 року.

Також в зв'язку з цим визначено склад фінансової звітності, яку сільгосппідприємства повинні подавати разом з декларацією з податку на прибуток (далі - декларація). Так, згідно з новою редакцією п. 46.2 НК сільгосппідприємства з річним звітним періодом (див. вище) разом з декларацією повинні подавати фінзвітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і перше півріччя поточного звітного року.

Наприклад, з декларацією за період з 1 липня 2016 року по 30 червня 2017 року слід подати фінансову звітність за періоди: з 1 січня по 30 червня 2016 року; з 1 січня по 31 грудня 2016 року; з 1 січня по 30 червня 2017 року. Також законодавці уточнили поняття звітного періоду для сільгосппідприємств, які є платниками податку на прибуток та в яких дохід від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній звітний рік перевищує 50% загальної суми доходу (пп. 137.4.1 ПК). Такі підприємства можуть обрати річний податковий період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Раніше поняття річного звітного періоду визначалося так: «... починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року». Думаємо, ці зміни пов'язані з особливостями обчислення фінрезультату до оподаткування і уточненням складу фінзвітності, яка подається разом з декларацією, і не змінюють принципового підходу до визначення звітного періоду сільгосппідприємств.

ПДВ для сільгосппідприємств

Підрозділ 2 розд. XX НК доповнений п. 48-51, якими визначено особливості оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників, пов'язані, зокрема, із закінченням дії спецрежиму оподаткування, встановленого ст. 209 НК. Розглянемо ці особливості докладніше.

По-перше, передбачено, що податкові накладні за операціями з постачання сільськогосподарських товарів / послуг та / або розрахунки коригування до податкових накладних, виписаних суб'єктами спецрежиму груднем (IV кварталом) 2016 року, повинні бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 15 січня 2017 року. Порушення цього терміну реєстрації не допускається.

По-друге, додаткові електронні рахунки, відкриті суб'єктам спецрежиму в системі електронного адміністрування, будуть закриті з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 року, а для платників, які обрали квартальний звітний період, - за ІV квартал 2016 року, тобто з 31 січня - для місячних платників і з 18 лютого - для квартальних. Щоб закрити такі рахунки, орган ДФСУ повинен направити органу Держказначейства реєстр платників, в якому повинні бути вказані назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер (п. 48 розд. XX ПК).

По-третє, вирішено долю від'ємного значення ПДВ, відображеного в спецрежимній декларації за останній звітний період 2016 року. А саме: в разі заповнення рядка 21 в спецрежимній декларації за грудень (ІV квартал) 2016 року така сума повинна бути перенесена в рядок 16.1 декларації, за якою здійснюють розрахунки з бюджетом, за січень (І квартал) 2017 року. Крім того, розд. XX НК доповнений п. 54, яким запроваджено мораторій на застосування штрафних санкцій і пені до сільгосппідприємств-спецрежимників. Так, з 1 січня поточного року колишніх суб'єктів спецрежиму не штрафуватимуть за заниження податкових зобов'язань або завищення суми бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 НК, за звітні періоди з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року.

Податок на майно

Змінами, внесеними в пп. 266.5.1 ПК, збільшена максимальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - податок на майно). Тепер для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, ставка податку за 1 м2 не може перевищувати 1,5% МЗП, встановленої на 1 січня звітного року. Раніше максимальна ставка могла бути не більше 3% МЗП.

Такі зміни пов'язані зі збільшенням з 2017 року більш ніж удвічі МЗП. Так, в 2016 році максимальна ставка податку на майно становила 41,34 грн. за 1 м2 (1 378 грн. х 3%), а в 2017-м дорівнює 48 грн. за 1 м2 (3 200. х 1,5%).

Крім того, п. 3 розд. II Закону № 1791 встановлено, що з 1 січня 2017 року та до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік визначені раніше ставки податку на майно застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

На період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершена антитерористична операція, звільнені від оподаткування об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території і / або території населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (п. 38.6 підрозділ. 10 розд. XX ПК).

Якщо в цей період були нараховані та сплачені суми податку на майно відповідно до ст. 266 НК, такі суми вважаються надлишково сплаченими грошовими зобов'язаннями та підлягають поверненню.

Нагадаємо, під тимчасово окупованою територією розуміється територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей відповідно до постанови Верховної Ради від 17.03.15 р № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Перелік таких населених пунктів, як і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, визначається Кабміном.

Земельний податок та орендна плата за землі державної і комунальної власності

Змінами, внесеними до п. 274.1 та 277.1 НК, для сільгоспугідь встановлена не тільки максимальна, а й мінімальна ставка земельного податку. Відтепер ставка податку за сільгоспугіддя, нормативна грошова оцінка (далі - НГО) яких проведена, не може бути менше 0,3% і більше 1% їх НГО. Для сільгоспугідь, які знаходяться за межами населених пунктів і НГО яких не проведена, ставка податку не може бути менше 0,3% і більше 5% НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

Також встановлено максимальний розмір орендної плати за пасовища, що знаходяться в населених пунктах, яким надано статус гірських. Так, плата за оренду таких пасовищ не може перевищувати розміру земельного податку. Звичайно, мова йде про пасовища, які перебувають у державній або комунальній власності.

При розрахунку плати за землю на 2017 рік індекс споживчих цін (далі - ІСЦ) за 2016 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО земель, слід застосовувати із значенням (п. 8 підрозділ. 6 ПК): для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і покладів) - 100%; земель несільськогосподарського призначення - 106%.

Законодавці звільнили від сплати земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності в період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершена АТО, власників і орендарів земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованій території і / або території населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення і знаходяться у власності та / або користуванні, в тому числі на умовах оренди (п. 38.7 підрозділ. 10 розд. XX ПК). Суми плати за землю, нараховані та сплачені за період проведення АТО, вважаються надмірно сплаченими грошовими зобов'язаннями та підлягають поверненню.

Транспортний податок

У зв'язку зі значним підвищенням розміру МЗП змінений також об'єкт оподаткування транспортним податком. Так, з 2017 року об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких пройшло не більше 5 років (включно) і середня ринкова вартість яких становить понад 375 МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного року. Відповідні зміни внесені в пп. 267.2.1 ПК. Раніше мінімальна ринкова вартість становила 750 МЗП. Отже, тепер об'єктом оподаткування є автомобілі, вартість яких перевищує 1 200 000 грн. (3 200. Х 375). У 2016 році транспортним податком обкладали авто вартістю понад 1 033 500 грн. (1 378 грн. Х 750).

Також передбачено, що щорічно до 1 лютого звітного року Мінекономрозвитку на своєму офіційному веб-сайті має розміщувати перелік легкових автомобілів, з року випуску яких пройшло не більше 5 років (включно) і середня ринкова вартість яких становить понад 375 МЗП. У такому переліку будуть зазначені: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального. Тобто за автомобілі, які не ввійшли до цього переліку, податок платити не потрібно. У зв'язку з цим виключено вимогу про те, що в разі розбіжностей між даними контролюючого органу і фізособи - власника автомобіля останній повинен подавати документи, що впливають на середньоринкову вартість автомобіля.

Єдиний податок для платників цього податку четвертої групи

Для платників єдиного податку (далі - ЄП) є хороша новина - з ПК виключений п. 2921.3, згідно з яким підставою для нарахування ЄП платникам четвертої групи є дані Державного земельного кадастру та / або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому сільгоспугіддя, щодо яких договори оренди з певних причин на 1 січня не пройшли держреєстрацію, не можна було враховувати при визначенні об'єкта обкладення ЄП. Наприклад, це стосувалося договорів оренди, які були укладені і на 1 січня звітного періоду перебували в процесі держреєстрації, договорів оренди земельних паїв, які взагалі не підлягають реєстрації в Держземкадастрі і Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, і т. п.

Таким чином, з 1 січня 2017 року об'єктом оподаткування є всі сільськогосподарські угіддя та / або землі водного фонду, які знаходяться у власності та користуванні сільгосптоваровиробника.

Але не обійшлося і без ложки дьогтю - чергового підвищення ставок єдиного податку для єдинників четвертої групи. З 1 січня поточного року вони збільшені більш ніж на 15% (відповідні зміни внесено до п. 293.9 ПК) і складають (у відсотках від бази оподаткування):

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого грунту) - 0,95 (замість 0,81);

ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57 (замість 0,49);

багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57 (замість 0,49);

багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19 (замість 0,16); сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого грунту, - 6,33 (замість 5,4).

Ставка податку для земель водного фонду не змінилася і становить 2,43 %.

Є хороша новина для сільгосппідприємств, які вирощують продукцію рослинництва в закритому грунті. Раніше такі підприємства за умови, що частка доходу від реалізації сільгосппродукції, вирощеної в умовах закритого грунту, становила понад 66% від реалізації всієї власно виробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, застосовували підвищену ставку податку до всіх угіддь, які перебували в їх власності або користуванні. Починаючи зі звіту на 2017 рік такі підприємства будуть застосовувати підвищену ставку податку (6,33%) тільки до сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого грунту.

Для угідь, які знаходяться в умовах відкритого грунту, будуть застосовуватися загальні ставки податку в залежності від виду сільгоспугідь. Нормою п. 5 підрозд. 8 розд. XX ПК передбачено, що при визначенні бази обкладення ЄП для єдинників четвертої групи потрібно застосовувати ІСЦ за 2015 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та / або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер , ставків, водосховищ), із значенням 100%.

Законодавці звільнили від обкладення ЄП земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території і / або території населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення і які перебувають у власності та / або користуванні платників ЄП четвертої групи (п. 38.8 підрозділ. 10 розд. XX ПК) . Таке звільнення передбачено на період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершена АТО. Якщо все земельні ділянки сільгосппідприємства розташовані на тимчасово окупованій території і / або території населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, для переходу на спрощену систему оподаткування або підтвердження статусу платника ЄП четвертої групи в році, наступному за роком завершення АТО, воно не повинно подавати розрахунок частки сільгосптоваровиробництва.

Екологічний податок

Зміни щодо справляння екологічного податку стосуються тільки ставок. А саме: на всі види забруднюючих речовин ставки податку збільшені приблизно на 12%.

 

Світлана Стадник

За матеріалами: uteka.ua

хто встановлює з 2017р ставки земельного податку на зем.ділянки (паї) розташовані за межами населеного пункту

03.06.2017 21:54
Додати коментар
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.