ІНТЕРВ'Ю

Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів

05.09.2019 13:25
 • Що треба знати про бюджетну програму «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»?

  Бюджетні програми, спрямовані на фінансову підтримку сільськогосподарських виробників сприяють розвитку агропромислового комплексу. Яким чином взяти участь у  бюджетній програмі щодо здешевлення кредитів, на компенсацію яких витрат можна розраховувати і як діяти, якщо у наданні компенсації відмовили, розповідає Agro News юрист ЮФ TOTUM Ганна Марунич.

  Як отримати компенсації за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»?

  Порядок участі у програмі регулюється Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2005 № 300.

  Для участі у конкурсі на отримання компенсації суб’єкт господарювання подає до конкурсної комісії облдержадміністрації або до Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації (у разі реєстрації позичальника у м. Києві)  такі документи: заявку на участь у конкурсі на отримання компенсації (за формою, передбаченою Наказом Мінагрополітики № 253 від 01.07.2015), копію кредитного договору, засвідчену банком, копію додаткових договорів, укладених між позичальником та кредитором (у разі наявності), довідку про банківські реквізити, виписку з банку про отримання кредиту, копію фінансової звітності за останній рік  – «Звіт про фінансовий стан» та «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників – юридичних осіб,  зареєстрованих у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки; копію довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, виданої відповідними органами ДФС; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, передбачені Порядком (п. 4). Крім того, умовами проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, які затверджуються кожною конкурсною комісією, може передбачатись подання додаткових документів.

  Як це працює?

  Конкурсна комісія на засіданні визначає суму компенсації,  видає позичальнику довідку про прийняте рішення та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації. Після цього позичальники подають у  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі – Департамент) до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідчену банком-кредитором чи обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом. Департамент  до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає реєстр компенсаційних виплат до Мінагрополітики, яке спрямовує Департаменту відповідні бюджетні призначення. Останні після їх надходження здійснюють розподіл коштів між позичальниками.

  Розмір бюджетних призначень за регіонами на 2019 рік затверджений Наказом Мінагрополітики від 01.03.2019 № 98. Згідно із ним, наприклад, на Київську область, виділено 8 948 000 грн. Загалом у Державному бюджеті України на 2019 рік на виконання вказаної бюджетної програми виділено 127 160 000 грн., а станом на серпень 2019 року перераховано отримувачам 64 122, 4 тис. грн.

  Кому можуть відмовити у наданні компенсації?

  Позичальникам, щодо яких порушено справу про банкрутство, яких  визнано банкрутом чи які перебувають на стадії ліквідації чи мають прострочену заборгованість перед державним бюджетом, ПФУ та фондом загальнообов’язкового соціального страхування. Крім того, у разі встановлення незаконного отримання бюджетних коштів позичальнику припиняється надання компенсації у поточному та наступному бюджетному  періоді.

  На компенсацію яких витрат може розраховувати підприємство?

  За вказаною програмою  компенсація надається за  нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування  короткостроковими (які не перевищують одного року) кредитами, залученими для покриття виробничих витрат, та середньостроковими (на строк до трьох років) кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

  Розмір компенсації

  Розмір компенсації  залежить від доходу та виду діяльності позичальника. Так, позичальники з чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, а також ті, які  провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) і  використали кредитні кошти для покриття зазначених  витрат, можуть отримати компенсацію у розмірі облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків. Для інших позичальників розмір компенсації складає  50% облікової ставки НБУ. З 19 липня 2019 року облікова ставка НБУ складає 17% річних. Проте розмір компенсації не може перевищувати розмір відсотків, встановлених кредитним договором.

  Строк подання документів до конкурсної комісії

  Документи подаються починаючи з дня оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а строк їх прийняття закінчується за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання, яке проводиться до 10 грудня. Заявки, подані після закінчення строку їх прийняття,  не приймаються.

   

  Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
  Поширити: