як в Україні виконуватимуть вимогу ЄС щодо хлорпірифосу