Озвучено прогноз вологості грунтів під сівбу пізніх ярих культур