Земельний закон після внесення поправок зазнав певних змін