Обчислено рентабельність виробництва олій в Україні