показник маржі скоригованого операційного прибутку