Виробництво цукру падає в усіх країнах Причорноморського регіону