Частка України у виробництві зерна серед країн Чорноморського басейну перевищила 30%