переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж