АГРОБУХГАЛТЕРІЯ

Озвучено особливості державної реєстрації припинення права оренди земділянки

21.06.2024 10:09
2

Згідно з частиною п`ятою статті 6 Закону України “Про оренду землі” право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Про це повідомляє Земельний фонд України, пише agronews.ua.

Підстави припинення договору оренди землі закріплені у статті 31 Закону «Про оренду землі», якою передбачено, що договір оренди припиняється у разі:

  • закінчення строку, на який його було укладено;
  • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
  • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
  • смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України “Про оренду землі”, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
  • ліквідації юридичної особи-орендаря;
  • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
  • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
  • припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії) – інші випадки, передбачені законом (наприклад, припинення договору шляхом його розірвання).

Розглядаючи питання щодо припинення договору оренди земельної ділянки, слід зазначити, що відповідно до частини 4 статті 32 Закону перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Однак варто зазначити, що особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до Закону. Слід зауважити, що розірвання договору оренди землі вчиняється в такій самій формі, що й сам договір.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором. На вимогу однієї зі сторін договір оренди земельної ділянки може бути достроково розірваний за рішенням суду, в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених Законом та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. Момент припинення зобов’язань за розірваним договором оренди землі визначає частина 3 статті 653 Цивільного кодексу України – ним є момент досягнення сторонами домовленості про таке розірвання, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни, або ж момент набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору.

Законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачена обов’язкова державна реєстрація як виникнення, переходу, так і відповідно припинення речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація припинення права оренди здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, відповідно до абзацу другого частини першої статті 26 Закону про реєстрацію відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії відповідного договору, містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з дня державної реєстрації набуття речового права до дня закінчення строку дії договору, що обраховується відповідно до Цивільного кодексу України.

Після закінчення строку дії договору державна реєстрація речового права припиняється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відтак, для припинення права оренди землі у зв’язку з закінченням строку дії договору, заявнику необхідно звернутися з заявою про державну реєстрацію припинення іншого речового права та договором оренди землі.

Саме договором оренди землі врегульовуються відносини, порядок дій сторін, пов’язаних з припиненням дії договору, а відтак подавати інші документи, які були необхідними на стадії реєстрації договору оренди землі до 2013 року чи реєстрації набуття права оренди землі після 2013 року, законодавством не передбачено.

Разом з тим слід уважно звертати увагу на положення договору та законодавство, зокрема Закон України “Про оренду землі” у редакції, що діяла на момент припинення договору, в частині відносин припинення договору оренди землі і його пролонгації, та у разі, коли передбачається вчинення певних дій сторонами договору чи однією із сторін договору, направлених на припинення орендних відносин, витребувати документ, що підтверджує факт виконання таких умов договору чи вимог законодавства.

Варто зазначити, що факт припинення правовідносин оренди землі засвідчується саме державною реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.Перегляди: 5694
Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
Поширити: